more
Vị trí hiện tại : Xoilac tv > ITA Women's Serie A
ITA Women's Serie A
Bảng xếp hạng Thứ hạng 1 Phân số 27
Roma(w) /static/images/t1/point-arrow.png

ITA Women's Serie A Lịch thi đấu

12.09 20:30
Inter Milan(w) logoInter Milan(w)

-

Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

-

12.09 20:30
Inter Milan(w) logoInter Milan(w)

-

Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

-

12.09 20:30
Juventus(w) logoJuventus(w)

-

Pomigliano (w) logoPomigliano (w)

-

12.09 20:30
Roma(w) logoRoma(w)

-

AC Milan (w) logoAC Milan (w)

-

12.09 20:30
Sassuolo(w) logoSassuolo(w)

-

Fiorentina (w) logoFiorentina (w)

-

12.09 20:30
Napoli(w) logoNapoli(w)

-

Como 2000 (w) logoComo 2000 (w)

-

12.09 20:30
Roma(w) logoRoma(w)

-

AC Milan (w) logoAC Milan (w)

-

12.09 20:30
Juventus(w) logoJuventus(w)

-

Pomigliano (w) logoPomigliano (w)

-

12.09 20:30
Napoli(w) logoNapoli(w)

-

Como 2000 (w) logoComo 2000 (w)

-

12.09 20:30
Sassuolo(w) logoSassuolo(w)

-

Fiorentina (w) logoFiorentina (w)

-

Hiển thị thêm trận đấu >
thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Roma(w) logoRoma(w)
9
9/0/0
33/5
27
2
Juventus(w) logoJuventus(w)
9
8/0/1
26/8
24
3
Fiorentina(w) logoFiorentina(w)
9
6/1/2
16/7
19
4
Inter Milan(w) logoInter Milan(w)
9
5/1/3
11/12
16
5
Como 2000(w) logoComo 2000(w)
9
4/2/3
9/14
14
6
Ac Milan(w) logoAc Milan(w)
9
2/3/4
9/10
9
7
Sassuolo(w) logoSassuolo(w)
9
2/2/5
10/14
8
8
Sampdoria (w) logoSampdoria (w)
9
2/1/6
6/19
7
9
Pomigliano(w) logoPomigliano(w)
9
1/2/6
8/21
5
10
Napoli(w) logoNapoli(w)
9
0/0/9
3/21
0
12.09 20:30
Inter Milan(w) logoInter Milan(w)

-

Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

-

12.09 20:30
Inter Milan(w) logoInter Milan(w)

-

Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

-

12.09 20:30
Juventus(w) logoJuventus(w)

-

Pomigliano (w) logoPomigliano (w)

-

12.09 20:30
Roma(w) logoRoma(w)

-

AC Milan (w) logoAC Milan (w)

-

12.09 20:30
Sassuolo(w) logoSassuolo(w)

-

Fiorentina (w) logoFiorentina (w)

-

12.09 20:30
Napoli(w) logoNapoli(w)

-

Como 2000 (w) logoComo 2000 (w)

-

12.09 20:30
Roma(w) logoRoma(w)

-

AC Milan (w) logoAC Milan (w)

-

12.09 20:30
Juventus(w) logoJuventus(w)

-

Pomigliano (w) logoPomigliano (w)

-

12.09 20:30
Napoli(w) logoNapoli(w)

-

Como 2000 (w) logoComo 2000 (w)

-

12.09 20:30
Sassuolo(w) logoSassuolo(w)

-

Fiorentina (w) logoFiorentina (w)

-

12.16 20:30
Fiorentina(w) logoFiorentina(w)

-

Inter Milan (w) logoInter Milan (w)

-

12.16 20:30
Pomigliano(w) logoPomigliano(w)

-

Sassuolo (w) logoSassuolo (w)

-

12.16 20:30
Como 2000(w) logoComo 2000(w)

-

AS Roma (w) logoAS Roma (w)

-

12.16 20:30
Ac Milan(w) logoAc Milan(w)

-

Napoli (w) logoNapoli (w)

-

12.16 20:30
Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

-

Juventus (w) logoJuventus (w)

-

12.16 20:30
Fiorentina(w) logoFiorentina(w)

-

Inter Milan (w) logoInter Milan (w)

-

12.16 20:30
Ac Milan(w) logoAc Milan(w)

-

Napoli (w) logoNapoli (w)

-

12.16 20:30
Como 2000(w) logoComo 2000(w)

-

AS Roma (w) logoAS Roma (w)

-

12.16 20:30
Pomigliano(w) logoPomigliano(w)

-

Sassuolo (w) logoSassuolo (w)

-

12.16 20:30
Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

-

Juventus (w) logoJuventus (w)

-

11.27 00:00
Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

0

Sassuolo (w) logoSassuolo (w)

4

11.26 21:00
Napoli(w) logoNapoli(w)

1

Juventus (w) logoJuventus (w)

3

11.26 18:30
Roma(w) logoRoma(w)

2

Fiorentina (w) logoFiorentina (w)

1

11.25 20:30
Como 2000(w) logoComo 2000(w)

0

Pomigliano (w) logoPomigliano (w)

0

11.25 19:45
Inter Milan(w) logoInter Milan(w)

1

AC Milan (w) logoAC Milan (w)

0

11.25 18:30
Como 2000(w) logoComo 2000(w)

0

Pomigliano (w) logoPomigliano (w)

0

11.20 00:00
Pomigliano(w) logoPomigliano(w)

2

Napoli (w) logoNapoli (w)

1

11.19 22:00
Juventus(w) logoJuventus(w)

5

Inter Milan (w) logoInter Milan (w)

0

11.19 18:30
Sassuolo(w) logoSassuolo(w)

0

AS Roma (w) logoAS Roma (w)

2

11.19 00:00
Ac Milan(w) logoAc Milan(w)

1

Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

1

11.18 21:00
Fiorentina(w) logoFiorentina(w)

3

Como 2000 (w) logoComo 2000 (w)

0

11.13 02:30
Como 2000(w) logoComo 2000(w)

0

Juventus (w) logoJuventus (w)

3

11.12 21:00
Inter Milan(w) logoInter Milan(w)

2

Pomigliano (w) logoPomigliano (w)

1

11.12 18:30
Sampdoria (w) logoSampdoria (w)

0

Fiorentina (w) logoFiorentina (w)

1

11.11 21:00
Ac Milan(w) logoAc Milan(w)

1

Sassuolo (w) logoSassuolo (w)

1

11.11 18:30
Roma(w) logoRoma(w)

6

Napoli (w) logoNapoli (w)

0

11.06 00:00
Como 2000(w) logoComo 2000(w)

2

Inter Milan (w) logoInter Milan (w)

1

11.05 21:00
Napoli(w) logoNapoli(w)

0

Sassuolo (w) logoSassuolo (w)

1

11.05 18:30
Juventus(w) logoJuventus(w)

1

AS Roma (w) logoAS Roma (w)

3

11.04 21:00
Fiorentina(w) logoFiorentina(w)

1

AC Milan (w) logoAC Milan (w)

0

thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Roma(w) logoRoma(w)
9
9/0/0
33/5
27
2
Juventus(w) logoJuventus(w)
9
8/0/1
26/8
24
3
Fiorentina(w) logoFiorentina(w)
9
6/1/2
16/7
19
4
Inter Milan(w) logoInter Milan(w)
9
5/1/3
11/12
16
5
Como 2000(w) logoComo 2000(w)
9
4/2/3
9/14
14
6
Ac Milan(w) logoAc Milan(w)
9
2/3/4
9/10
9
7
Sassuolo(w) logoSassuolo(w)
9
2/2/5
10/14
8
8
Sampdoria (w) logoSampdoria (w)
9
2/1/6
6/19
7
9
Pomigliano(w) logoPomigliano(w)
9
1/2/6
8/21
5
10
Napoli(w) logoNapoli(w)
9
0/0/9
3/21
0
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy